ขายไข่มุกไม่หมดเก็บยังไง ?? มาแชร์วิธีการง่ายๆ

วิธีถนอมไข่มุกแล้วเก็บกลับมาใช้ใหม่


วิธีนำไข่มุกกิโมโนที่เก็บถนอมไว้นำกลับมาใช้ใหม่ (สูตรเฉพาะไข่มุกกิโมโน)