ซื้อสินค้า DaVinci Gourmet 3 ชิ้นฟรี 1 ชิ้น

ซื้อผลิตภัณฑ์ Davinci อะไรก็ได้ ครบ 3 ขวดขึ้นไป
แถม White Peach Fruit Mix ฟรี 1 ขวด

จำกัด ท่านละ 1 สิทธิ์ ต่อวัน
(ของแถมมีจำกัด วันละ 10 ขวด จำนวน 3 วัน เท่านั้น