กระบอกเช็คเกอร์ผสมเครืองดืมค็อกเทลทีผสมเข้ากันยาก โดยใช้วิธีการผสมแบบเขย่า
แต่ขณะทีเขย่า จะเก็บเสียง ไม่เสียงดัง เปิดง่าย ดูสวยและคลาสสิค ด้วย และ Cocktail Shaker หรือบางทีก็เรียกว่า Manhattan Cocktail Shaker หรืออาจจะเรียกว่า Traditional Shaker หรือ Cobbler Shaker เป็นแบบทีมีทีกรองและฝาตวงในตัวด้วย ใช้งานง่าย สะดวก ราคาถูก ทนทาน แต่เปิดยาก ขณะทีเขย่าจะมีเสียงดัง