ช้อนตวง ใช้สําหรับตวงวัดปริมาณส่วนผสมที่เป็นของเหลว และของแห้ง ใช้ตวงวัตถุดิบที่ใช้จำนวนน้อย เช่นการขนม หรือ เบเกอรี่ นํ้ำ ตาลทราย