กล่องพลาสติกฝาพับ ขนาด 10.1×10.1×4.3 ซม. ( 4 ช่องเล็ก ขนาด 4.7×4.7×3.6 ซม. ) E44