กล่องพลาสติกฝาพับ ขนาด 5.5*13.8*7.2 ซม. Sandwich Medium