จิกเกอร์ สแตนเลส 25/33 ซีซี

จิกเกอร์ ที่ตวงเหล้า กรวยตวงเหล้า สแตนเลส 25/33 ซีซี

Jigger จิกเกอร์ ที่ตวงเหล้า มีหน่วยตวงเรียกว่า จิก(J.) มีอยู่หลายแบบ แล้วแต่จะเลือกใช้

1 jigger = 1.50 Oz. = 44.38(45) ml.

ยี่ห้อ Koffee

รหัสสินค้า: DK-931458 หมวดหมู่: