ยูเอฟเอ็ม เอสพี

สารเสริมใช้กับขนมที่ขึ้นฟูด้วยไข่ ช่วยให้ตีง่ายขึ้น ได้ขนาดใหญ่ เนื้อขนมละเอียด นุ่มและสดนาน (ปริมาณการใช้ 3-5% ของน้ำหนักแป้ง)


ขนาด

  • 100 กรัม x 36 กระป๋อง/ลัง
  • 1 กิโลกรัม x 12 ถัง/ลัง
  • 5 กิโลกรัม/ถัง
  • 20 กิโลกรัม/ถัง