Blueberry Smoothie

บลูเบอร์รี่สมูทตี้

  • ลองบีชเพียวเร่บลูเบอร์รี่ 90 มล.
  • น้ำเปล่า 30 มล.
  • น้ำแข็ง (1 1/2 แก้ว) 16 ออนซ์

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน